Кафедра СКІД готує бакалаврів та магістрів за освітньо–професійною програмою
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 02 Культура і мистецтво
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
КВАЛІФІКАЦІЯ Бакалавр соціальних комунікацій та інформаційної діяльності
 

Ми вивчаємо

Інформаційні технології

 Розроблення спеціалізованих сайтів 

Cистемний аналіз інформаційної діяльності

Бази даних

Електронний документообіг

 Технології електронних бібліотек та архівів СУБД

Основи електронного урядування

Комунікації та PR

Маркетинг інформаційних продуктів та послуг

Соціально-комунікаційні технології

Ділова комунікація

Інформаційний маркетинг та менеджмент

Комунікативні стратегії установи

Інформаційні мережі та форуми

Соціальні комунікації в мережі INTERNET

Веб-дизайн

Розроблення спеціалізованих сайтів

Адміністрування інформаційних мереж

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа